Σύλλογος Αθηναίων


Δεν θα μπορούσαν να ξεχάσουν το χωριό και αυτοί που το αποχωρίστηκαν για να ζήσουν στην Αθήνα. Έτσι δραστηριοποιήθηκαν και ίδρυσαν τον Αθηναϊκό Σύλλογο Καρανιωτών το 1985. Μέλη του είναι όσοι έλκουν την καταγωγή τους από τα Καράνου και οι οικογένειες τους και στο μεγαλύτερο μέρος τους συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις που διοργανώνει.Όπως και "Η Ρίζα", έτσι και ο Σύλλογος Καρανιωτών Αττικής διοργώνει ένα ετήσιο χορό περίπου το Μάρτιο, με κρητικά φαγητά και μουσική.Όλοι Αθηναίοι Καρανιώτες φροντίζουν να συναντιόνται σε τακτά χρονικά διαστήματα με αφορμή τις εκλογές του συλλόγου μια φορά το χρόνο, το χορό όπως προαναφέρθηκε, ενώ προγραμματίζονται και εκδρομές. Σε όλα αυτά μπορεί να πάει όποιος θέλει, αφού η ενημέρωση για τις ακριβείς ημερομηνίες των δραστηριοτήτων είναι πολύ έγκαιρη και συχνή. Εκτός όμως από αυτές τις δραστηριότητες τα μέλη του συλλόγου έχουν κρατήσει τις παιδικές φιλίες τους, συζητούν και διασκεδάζουν μαζί πολύ συχνά, ενώ επισκέπτονται το χωριό πολύ τακτικά.

Αρχική Σελίδα