Χάρτης

Αρχική Σελίδα
Χάρτης που οδηγεί στο χωριό.
Η απόσταση του από τα Χανιά υπολογίζεται στα 24 χιλιόμετρα και διανύεται με αυτοκίνητο σε 30-35 λεπτά, ενώ φθάνει καθημερινά στο χωριό υπεραστικό λεωφορείο στις 7:30 το πρωί με επιστροφή στις 2:30. Μεγάλο μέρος του χωριού εξυπηρετούν και τα λεωφορεία με κατεύθυνση από και προς Ομαλό.